VERIFICARE PRAM

De ce avem nevoie de masuratori PRAM?

Primul pas pentru siguranta personalului care exploateaza sau utilizeaza echipamente și aparaturi electrice il reprezinta verificarile și inspectiile periodice ale prizelor de pamant și a impamantarilor denumite și PRAM. In urma testarilor și verificarilor PRAM, inginerii si tehnicienii noștri cu experienta in masuratori PRAM va vor inmana un certificat PRAM, necesar in conditiile legii.

Ce contine un certificat PRAM?

 • 1.Contract/Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare)

 • 2.Atestatul ANRE (în copie)

 • 3.Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare(în copie)

  • Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecarui electrician.

  • Notă 2: În general aceste lucrări se execută pe bază de ITI-PM (instrucțiuni tehnice interne de protecția muncii) aceste instrucțiuni trebuie să fie la echipa care execută lucrarea)

 • 4.Certificatul de Verificare Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. ( în copie)

 • 5.Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele:

  • Datele de identificare ale firmei atestată ANRE

  • Seria/Nr.

  • Data emiteri

  • Societatea care are în exploatare instalația

  • Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul

  • Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport priveste inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice)

  • Metoda folosită – se va specifica metoda folosită ( se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării)

  • Marca, tipul și seria aparatului folosit;

  • Seria/nr. Documentului de verificare metrological al aparatului;

  • Operațiuni effectuate;

  • Rezultate

  • Observații și recomandări

  • Semnăturile executanților

 • 6.Recomandări în cazul în care se constată o deficiență.

 • 7.Raport final Verificare a instalației ( dacă este cazul)

  • Notă 3: Acest raport se poate face doar de către persoana care cumulează toate buletinele, verificările și înregistrările enumerate la Capitolul 5- Buletine de Încercare/Verificare.

 • 8.Recomandare pentru data următoarei verificări.

  • Nota 4: SR HD 60364-6:2008  pct.62.2 ” frecvența verificărilor periodice ale unei instalații trebuie să fie determinată de tipul instalației și de echipamentele folosite, utilizarea și funcționarea lor frecvența și calitatea mentenanței și influențele externe la care acestea sunt supuse. – Intervalul maxim dintre verificările periodice poate fi stabilit prin lege sau alte reglementări naționale – raportul periodic ar trebui să se recomande de către persoana care realizează verificarea periodică intervalul pînă la verificarea periodică următoare”

  • Nota 5: Coroborate normativele și îndrumarele naționale și internaționale se poate concluziona că este recomandat să existe o procedură internă care să reglementeze cine face execută mentenanța; cine execută verificările; frecvența verificărilor, etc.

Buletinele PRAM  sunt necesare la controalele efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompieri.

Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamantare si paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul este verificat periodic de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazuta de doua ori pe an (o data pe timp uscat si o data pe timp umed).

Verificarea Periodica a Instalatiilor Electrice trebuie executata la intervalele de timp prevazute in normativele tehnice ce reglementeaza domeniul instalatiilor electrice executate in cladiri, iar prin aceasta putem evita situatii neplacute cum ar fi de exemplu: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie.

Legea este destul de stricta cu cei care nu respecta reglementarile de securitate si sanatate in munca, sanctionandu-se cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, conformart. 39 (9.f) din Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006).

TOP