Servicii audit energetic

Toate informațiile necesare despre auditul energetic.

Auditul energetic electric este important pentru a identifica posibilitățile de economisire a energiei și pentru a îmbunătăți eficiența consumului de energie electrică într-o clădire sau într-o unitate industrială. Prin intermediul auditului energetic electric, se pot identifica eventualele pierderi de energie, sursele de consum excesiv de energie sau problemele de calitate a energiei electrice, și se pot oferi soluții pentru optimizarea consumului de energie și reducerea costurilor.

De asemenea, auditul energetic electric poate ajuta la îndeplinirea cerințelor de conformitate cu reglementările privind eficiența energetică și poate îmbunătăți imaginea companiei prin demonstrarea angajamentului față de mediul înconjurător și eficiența energetică.

Suntem bucuroși să vă informăm că firma noastră este echipată cu un analizator de clasa A de precizie pentru a efectua audituri energetice electrice de înaltă calitate și pentru a furniza informații precise despre consumul de energie electrică și calitatea energiei electrice. Analizatorul nostru poate măsura parametri precum tensiunea, curentul, factorul de putere și frecvența și poate identifica eventualele probleme de calitate a energiei electrice, cum ar fi oscilațiile de tensiune, variațiile de frecvență sau sursele de zgomot. Cu ajutorul analizatorului nostru de clasa A de precizie, suntem pregătiți să oferim servicii de audit energetic electric de înaltă calitate și să vă ajutăm să economisiți energie și să reduceți costurile de funcționare.Regenerate response

De ce aveți nevoie de audit energetic?

Din două motive foarte importante, atât pentru companii, cât și pentru oameni:

 1. Reducerea emisiei de gaze cu efect de seră,  pentru a respira un aer mai curat, pentru noi și copiii noștri;
 2. Eficientizarea consumului de energie în activitatea desfășurată , care duce la realizarea unui profit mai mare pentru companie, crescându-vă astfel competitivatea pe piață.

Care este rolul auditului energetic?

Odată cu realizarea auditului energetic veți beneficia de o investigare amplă, clară și realistă a modului în care se realizează consumurile energetice, atât pe parte electrică, cât și pe parte termică, prin determinarea ponderilor de consum pe etapele de producție și pe fluxurile auxiliare.

Scopul  auditului energetic este de a fundamenta și cuantifica, prin analiza cost-beneficiu, a unor soluții fezabile de crestere a eficienței energetice.

Este auditul energetic obligatoriu?

Conform Legii 121/2011, auditul energetic este obligatoriu odată la 4 ani pentru toţi utilizatorii de energie care înregistrează consumuri de 1.000 tep/an (tone echivalent petrol). 

Cand este auditul energetic obligatoriu?

Modul de realizare al auditului energetic

 • Definim de comun acord cu Dumneavoastră conturul electric de analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență.
 • Preluăm și analizăm datele de consum și producție pe istoric de funcționare.
 • Realizăm măsuratori energetice cantitative și calitative.
 • Realizăm calcule și întocmirea bilanțului energetic real.
 • Identificăm solutiile organizatorice, cu rezultate imediate.
 • Identificăm soluțiile de reducere a consumurior și a costurilor cu energia, fezabile din punct de vedere tehnic.
 • Întocmim bilanțul energetic optimizat.
 • Efectuăm analiza economică a investițiilor propuse, prin indicatori financiari specifici (PSR, VNA, RIR).
 • Întocmim planul de măsuri și acțiuni, prioritizate ca fezabilitate.
 • Susținem, la sediul Dumenavoastră, rezultatele obținute post-audit. 

Formular de contact