BILANȚ ELECTRO-ENERGETIC

Bilanț electro-energetic

Bilanțul electro-energetic

Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin lege şi trebuie să se transforme într-o activitate sistematică care are drept scop reducerea consumurilor de
combustibil şi energie prin ridicarea continuă a performanţelor energetice ale tuturor instalaţiilor, sporirea eficienţei întregii activităţi energo-tehnologice.
Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice constituie cel mai eficient mijloc de stabilire a măsurilor tehnic organizatorice menite să conducă la creşterea efectului util al energiei
introduse într-un sistem, la diminuarea consumurilor specifice de energie pe produs.

Modelele matematice pentru realizarea bilanţurilor energetice au la bază principiul conservării energiei. În acest sens, se defineşte mulţimea mărimilor de intrare, se calculează
pierderile din conturul de bilanţ, pe categorii de procese, se stabilesc valorile randamentelor şi se constituie setul mărimilor de ieşire.

În funcţie de scopul urmărit, bilanţurile energetice se întocmesc în patru faze distincte ale unui sistem şi anume:
- la proiectarea unui sistem nou sau modernizarea unui sistem existent,
- la omologarea şi recepţionarea părţilor componente ale unui sistem,
- la cunoaşterea şi îmbunătăţirea parametrilor tehnico-funcţionali ai unui sistem în procesul
exploatării,
- la întocmirea planurilor curente şi de perspectivă privind economisirea şi folosirea raţională
a energiei.

TOP