AUDIT ENERGETIC

Audit energetic
Ce este auditul energetic?
Auditul energetic este o analiza a consumului de energie al companiilor, în urma acestuia rezultând programe de măsuri pentru creșterea eficienței energetice, reducerea consumului și costurilor. 
Potrivit art. 9 alin. (5) din Legea 121/2014, orice societate, cu excepția IMM-urilor, sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de către o persoană autorizată, cel puțin odată la 4 ani. 
Auditul energetic al unei clădiri urmarește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

De ce aveți nevoie audit energetic?

Din două motive foarte importante, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice:

1.Reducerea emisiei de gaze cu efect de seră,  pentru a respira un aer mai curat, pentru noi și copiii noștri;

2.Eficientizarea consumului de energie în activitatea desfășurată , care duce la realizarea unui profit mai mare pentru companie, crescându-vă astfel competitivatea pe piață.

Pașii necesari pentru a beneficia de un audit energetic:
1, Realizarea unui contract de prestări servicii între dumneavoastră și noi.
2. Noi vom face o inspecție tehnică a clădirii, pe teren, pentru a culege informațiile necesare și a face măsurătorile specifice
3.  Vă trimitem un chestionar prin care vă vom solicita informații legate despre consumul de energie pe ultimii 3 ani calendaristici încheiați și informații generale despre firmă.
4.  Realizăm raportul de audit, prin care vă propunem măsurile optime pentru reducerea consumului energetic.
 

De ce PRAMro?

Deoarece ne mândrim cu calitatea serviciilor noastre și vrem să oferim un standard cât mai înalt de calitate tuturor clienților.
TOP